Post

Post

สีกับสุขภาพ

ท่านทราบหรือไม่ว่าสีกับสุขภาพมาความสัมพันธ์กัน

เราได้นำสีมาใช้ในเก้าอี้เพื่อสุขภาพองค์รวม

สีที่มีสำคัญคือ สีรุ้ง 7 สี

ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง

สีแต่ละสีมีความถี่ที่แตกต่างกัน

มีผลต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อ

หากสามารถใช้สีได้ถูกต้อง

ก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น

 

 

 


Leave a Reply