Archive For The “สุขภาพ” Category

Post

By |

 สีกับสุขภาพ ท่านทราบหรือไม่ว่าสีกับสุขภาพมาความสัมพันธ์กัน เราได้นำสีมาใช้ในเก้าอี้เพื่อสุขภาพองค์รวม สีที่มีสำคัญคือ สีรุ้ง 7 สี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง สีแต่ละสีมีความถี่ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อ หากสามารถใช้สีได้ถูกต้อง ก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น        

Go Top